Вторник, 21.11.2017, 15:28
Кафедра русской филологии и перевода МГУ
| RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по сайту · RSS ]
Страница 1 из 11
Архив - только для чтения
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 5. Массовые коммуникации: лингвокультурологический аспект » ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ З ЧИТАЧЕМ... (Пижова Оксана В’ячеславівна)
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ З ЧИТАЧЕМ...
AdminДата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:43 | Сообщение # 1
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 167
Репутация: 103
Статус: Offline
Пижова Оксана В’ячеславівна,
Студентка Маріупольського державного університету (Україна)ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ З ЧИТАЧЕМ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ГАЗЕТІ «ПРИАЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»


«Основним концептом теорії мовної діяльності є уявлення про людину як про активного мовця або сприймача повідомлення, які перебувають у стадії породження або сприймання та розуміння висловлювання» [2]. Таким чином, можна сказати, що процес комунікації відбувається у формі породження висловлювання, повідомлення, твору, тексту і в формі сприймання та розуміння висловлювання, повідомлення, твору, тексту.
Тексти масової комунікації характеризуються відсутністю безпосереднього зв’язку між комунікантами безпосередньо у межах акту комунікації, що пояснюється технічною природою засобів зв’язку. «Для друкованих видань характерним є спілкування, розірване у просторі і часі, і тому зв’язок між комунікантами є дистантним, це зобов’язує адресата добре продумати своє висловлювання» [5]. На думку Кохтева Н. Н., наявність зв’язку між джерелом інформації та її одержувачем є однією з найважливіших умов адекватного спілкування, засоби масової комунікації постійно намагаються виправити цей недолік за допомогою різних ефектів, що створюють ілюзію контакту з адресатом: ефект роздумів, співпереживання, присутності, словесної наглядності та ін. [3]. Такий зв’язок, вважає Лавриненко О. О., дає можливість корегувати процес кодування інформації, змінювати форму і зміст повідомлення відповідно до особливостей ії сприйняття адресатом. «На цьому рівні зворотній зв’язок встановлюється по лінії прогнозування реакції читача на те чи інше повідомлення» [4].
«Іноді тему журналістського твору автору підказує навколишнє середовище: події, що відбуваються або люди, про яких він хоче розповісти, їхні справи і вчинки. Найчастіше журналіст шукає героїв відповідно до обраної (або замовленої редакцією) темою» [6]. «Цю інформацію можна використовувати не тільки для підготовки публікації в газеті, а й у процесі управління редакцією, планування її діяльності, організації роботи журналістів, їх інформування» [1].
На думку українських журналістикознавців Г. Кривошеї та В. Шкляра, сучасні читачі поділяються на дві категорії [6]:
• такі, що читають періодику, обговорюють між собою і аж ніяк не реагують на опубліковане чи передане засобами масової інформації. Таких більше, це основа читацької аудиторії;
• ті, хто співпрацює з виданнями, листується з ними, надсилає свої твори, критикує чи підтримує виступи журналістів, бере участь у масових заходах редакції.
«Спілкуючись на сторінках із читачами, редакція працює на свій авторитет. Приділяючи якомога більше уваги читачеві, газета «заробляє» повагу до себе, довіру» [2].
Найпоширенішими видами зворотного зв’язку є листи та дзвінки читачів.
«Лист як журналістський жанр виник у результаті пристосування форми особистого та ділового листування до потреб журналістики. Опублікований лист стає здобутком масової аудиторії. Тому на сторінках преси мають з’являтися тільки ті з них, які важливі для всієї аудиторії» [6]. Привнесення в ділове та особисте листування ідей, значущих для суспільства в цілому, було необхідною умовою становлення листа як самостійного жанру журналістики.
Завдяки листам редакція може [6]:
• скласти уяву про аудиторію;
• дізнатися про її потреби, побажання;
• дослідити результативність своєї діяльності, ефективність впливу на аудиторію;
• вивчити механізми сприймання аудиторією переданої інформації, характер реакції на неї, наприклад, бажаність різних ефектів, тем чи інших повідомлень;
• з’ясувати ступінь задоволення аудиторії обсягом і характером газетних матеріалів.
«Публікація листів читачів у газеті – це форма вираження громадської думки і разом з тим інструмент забезпечення гласності в демократичному суспільстві» [1].
«Приазовский рабочий» – маріупольська регіональна газета, виходить п’ять разів на тиждень (з вівторка по суботу). Зворотньому зв’язку із читачами у газеті приділяють багато уваги. У кожному випуску газети на першій шпальті ціла колонка-рубрика під назвою «Читатели сообщают» присвячена дзвінкам читачів. Зверху вказано телефон, дні та години, по яких приймаються дзвінки від громадян, а також ім’я та фото журналіста, який чергував на телефоні (рубрика не має постійного автора).
Зазвичай звернення мають проблемний характер, та відповіді на них журналісти подають шляхом коментаря вповноваженої особи. Рубрика містить від 4 до 6 таких звернень та відповідей на них. Також у кожному зверненні міститься прізвище особи, яка подзвонила до редакції, а іноді і її адреса чи назва вулиці, на якій вона мешкає.
Питання, які задають читачі, можуть бути як приватними (нема світла в одній квартирі, інваліду потрібна матеріальна допомога), так і узагальненими (чи є дійсним пенсійне посвідчення старого зразка, хто має боротись із стихійними ринками). Рідше у цій колонці друкуються повідомлення із подякою, наприклад, працівникам жеків, що сумлінно виконали свою роботу, журналістам газети, що допомогли їм у вирішенні їх питань своїми публікаціями та про знахідки, втрачені речі.
Не завжди вповноважені особи відразу дають відповідь на питання у рубриці «Читатели сообщают». Іноді вони беруть звернення до уваги та згодом відповідь друкується вже в іншій рубриці – «Резонанс», і завжди під заголовком «Руководители отвечают читателям и редакции ПР». Ця рубрика невелика за обсягом (містить в середньому 3 відповіді) та є лише в п’ятничному, найбільшому за обсягом, випуску.
На тій же сторінці міститься інша рубрика, спрямована на встановлення комунікації між газетою та аудиторією, – «Письма». Вона займає майже всю шпальту, містить близько 9 листів від читачів та єдиним її автором є В. Гайдукова. У рубриці «Письма» здебільшого публікуються листи не проблемного характеру, а із подяками чи особистими думками читачів. Читачі зазвичай діляться своїми емоціями, спогадами. Зустрічаються листи, у яких зазначається, що на них вплинула стаття, раніше опублікована в «Приазовском рабочем». Люди пишуть, щоб подякувати якій-небудь людині, адміністрації чи самій редакції. Під листом вказують його автора. Іноді автором є не одна людина, а цілий колектив.
Таким чином, газета «Приазовский рабочий» робить усе можливе для того, щоб читач мав відчуття спілкування із редакцією, тобто успішно налагоджує зворотній зв’язок із своєю аудиторією. А відтак, підвищує рівень довіри у своїх читачів.

Література:
1. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра Учебное пособие для вузов /Гуревич С. М. – М. : Аспект Пресс. – 2004. – 288 с.
2. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Зарецкая Е. Н. [4-е изд.] – М. : Дело, 2002. – 480 с.
3. Кохтев Н. Н. Десять эффектов рекламы / Н. Н. Кохтев // Русская речь – 1991. – № 6. – С. 59-65.
4. Лавриненко О. О. Алюзія як засіб вираження імпліцитно-прагматичної інформації в англомовному публіцистичному тексті [Електронний ресурс] // Дискурс у комунікаційних системах. Зб. наук. статей. – К. : КиМУ – 2004. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apfil/2011_1/Lavrynenko.pdf
5. Лившиц Т. Н. Специфика рекламы в прагматическом и лингвистическом аспектах [Электронний ресурс]: Дис. канд. филол. наук : 10.02.01 М. : РГБ – 2005. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/467324/
6. Цвик В. Л. Введение в журналистику. Учебное пособие / Цвик В. Л. – [Изд. 2-е, доп. и переработанное.] – М. : Изд-во МНЭПУ – 2000. – 77 с.

Резюме
Исследование данной темы позволила выявить, сколько внимания в газете уделяется обратной связи с читателем. Обратная связь является неотъемлемой частью коммуникационного процесса, залогом его успешности и, как следствие этого – успешности самой газеты. Развитие связи с читателем также способствует повышению уровня доверия к изданию.
В качестве объекта исследования выбрана газета «Приазовский рабочий» как одна из самых узнаваемых и популярных газет города Мариуполя, имеющая большое число подписчиков и за пределами города.
 
Форум » Интернет-конференция "Актуальные проблемы славистики 2012" » Секция 5. Массовые коммуникации: лингвокультурологический аспект » ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ З ЧИТАЧЕМ... (Пижова Оксана В’ячеславівна)
Страница 1 из 11
Поиск:

Cегодня на сайте были:
Copyright Кафедра русской филологии и перевода © 2009-2017Хостинг от uCoz